Bác Sĩ Tâm Linh chữa bệnh tai biến tại Bình Chuẩn Bình DươngChồng bị Hoa tại Bình Chuẩn Bình Dương bị tai biến dẫn đến bại liệt bên phải không cử động khoảng 3 tháng được Bác Sĩ Tâm Linh tiếp năng lượng khoảng tiếng đồng hồ đã đứng dậy đi được và ngồi co chân sếp bằng. Thật vi diệu, không thể nghĩ bàn.

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *