Chấm Nối Chấm 2017: 11.11: Cám dỗ đồng tiền11.11.2017. Thứ Bảy, tuần XXXI Thường niên A
Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15

Bấy giờ, Đức Giê-su nói: “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”.

CÁM DỖ ĐỒNG TIỀN

Gần đây ở nước Anh, bác sĩ Roger Henderson đã đặt ra cụm từ “Hội chứng ám ảnh về tiền bạc” để nói đến những triệu chứng tâm sinh lý của người quá ham mê tiền của. Ông nhận xét: “Lo lắng thái quá về tiền bạc là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tâm trạng căng thẳng”.

Hôm nay, Đức Giê-su cảnh báo các môn đệ về cám dỗ của đồng tiền. Việc đi theo Chúa đòi hỏi ta phải chọn lựa giữa Thiên Chúa hay tiền của, chúng ta không thể làm tôi hai chủ. Qua đó, Chúa muốn dạy chúng ta phải biết sử dụng tiền bạc như phương tiện để mưu ích cho chính mình trên hành trình tìm kiếm Nước Trời.

Thánh Giám mục Mác-ti-nô đã khôn ngoan dùng của cải mình có để giúp đỡ người nghèo, và mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân. Nhờ đó, ngài đã được Thiên Chúa ban thưởng Thiên đàng vinh phúc.

Lạy Chúa, xin giúp con biết dùng của cải đời này để mưu ích cho tha nhân và đạt được Nước Trời. Amen.
___________
Nội dung : Học viện Đa Minh
Giọng đọc : Duy Thuỷ
Photo : Tanaka Kei
Music : Ns. Trần Bộ
Slide : Truyền thông Đa Minh

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *