Đồng Tâm Mới ở Tây Nguyên: Dùng Gậy Gộc chống lại súng và lựu đạn của CSCĐ Cưỡng Chế ĐấtCưỡng Chế Đất bằng Súng Đạn Gây nên Một Đồng Tâm mới ở Tây Nguyên

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *