Duyên Trầu Cau – Tập 15 | Phim Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2017Duyên Trầu Cau – Tập 15 | Phim Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2017

Duyên trầu cau | Tập 15 | Hai Hùng gặp khó khăn trong việc huy động vốn thực hiện việc phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tại địa phương. Tám Hòa thấy rối khi chưa tìm ra được nguồn vốn để giúp Hai Hùng. Biết chuyện, Trúc đã hết sức nhiệt tình giúp Tám Hòa tháo gỡ mọi việc giúp Hai Hùng làm được chuyện có ích cho bà con.

Diễn viên: Phi Phụng, Trung Dân, Phương Hằng, MiO Kiều Chinh,

Website: www.hplus.com.vn
www.htvonline.com.vn
Facebook Fanpages:

Google Plus:

YouTube Channels:

AppStore:
iOS –
Android –

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *