Học sinh cúi chào bác bảo vệ: “Tiên học lễ” | VTC1VTC1 | Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội sẽ lý giải chuyện gần như tất cả học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong, Tp. HCM đều chào bác bảo vệ mỗi khi đến trường.

Chào buổi tối 07/10: goo.gl/irvoNH

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *