Hướng Nghiệp Phần 2 | Phim tình cảm, tâm lý, xã hội | Tập 23Hướng Nghiệp Phần 2 | Tập 23 | Sơn cưới vợ. Anh hoàn toàn bất ngờ khi người vợ anh không hề yêu thương đến được với anh là hoàn toàn nhờ vào tư vấn của Trọng. Và anh sẽ phản ứng ra sau khi Bích (vợ Sơn) có hành động ghen tuông đối với Kiều Vi?

Diễn viên: Trí Quang, Như Phúc, Tiết Cương, Kim Tiểu Long, Khương Thịnh.

Website: www.hplus.com.vn
www.htvonline.com.vn
Facebook Fanpages:

Google Plus:

YouTube Channels:

AppStore:
iOS –
Android –

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *