Khôi phục tâm thức Việt 09 | Ca sĩ Anh Chi | Live Stream ngày 28/06/2017Khôi phục tâm thức Việt 09 | Ca sĩ Anh Chi | Live Stream ngày 28/06/2017.
– Lịch sử dân tộc còn không? – Thưa không còn!😩😔
– Lá cờ Tổ quốc (???) – Thưa cờ của giặc ngoại bang.😤
– Giáo dục XHCN: bác hồ xoá nạn mù chữ 😮🐥😔
*VĂN NGHỆ :
– Trái tim tự do – Phan Văn Hưng
– Bài hát cho tuổi trẻ – Lê Hựu Hà
– Vắng chàng (Crazy) – Lv AC
– Người tình Saint Jean (Người tình Saint Jean) – Lv AC
Đừng quên đăng ký, like và share để các tin tức đến với nhiều người hơn nhé!
♛ Đăng ký theo dõi kênh để nhận video mới nhất tại đây:

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *