KINH THỦ LĂNG NGHIÊM, BÁC SĨ TÂM MINH LÊ ĐÌNH THÁM, 1897,1969KINH THỦ LĂNG NGHIÊM, BÁC SĨ TÂM MINH LÊ ĐÌNH THÁM, 1897,1969
Tụng kinh là đọc một cách thành kính những lời đức Phật đã dạy trong kinh điển, hợp với chân lý và căn cơ của chúng sinh. Đồng thời để cho tâm và khẩu được hợp nhất vào câu kinh, tiếng Pháp của Phật
Google + ►
Facebook ►
Blogspot ►

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *