Lý do Thủ đô không “nhận” dịch sốt xuất huyết | VTC1VTC1 | Theo thống kê của Bộ Y tế, Hà Nội là một trong những nơi sốt xuất huyết “hoành hành” mạnh nhất. Nhưng vì sao Thủ đô vẫn không công bố dịch?

Xem bản full “Bản tin tối” tại đây:

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *