Part 4- Hội luận với bác sĩ Lê Phương Thuý tuần 06-22-09Vào www.vietnamdaily.com để cùng được tư vấn tâm lý với bác sĩ tâm lý Lê Phương Thuý. Quý khán thính giả có những thắc mắc về tâm lý xin liên hệ về Việt Nam Nhật Báo tại số điện thoại (408) 292-3422 hay email về địa chỉ vnnb@vietnamdaily.com.

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *