Phóng sự 12 kỳ Nội bộ Đảng lục đục: Sự lũng đoạn và lộng hành của Trần Đại Quang với Bộ CA (1)Loạt bài phóng sự dài 12 kỳ với tựa đề: Nội bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng lục đục và làm khánh kiệt đất nước thế nào?

Phần 1: Sự lũng đoạn và lộng hành của Trần Đại Quang với Bộ CA

Đăng ký kênh để nhận tin tức mới nhất tại đây:

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *