sau vụ bx an sương đã có soái ca grab đứng lên nói lý lẻ và đòi lại công bằng cho grab

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *