Tài liệu tâm bệnh học – Bài 6-1551. Tài liệu tâm bệnh học
Tác giả: ThS. LÊ HOÀNG THẾ HUY
Nhà xuất bản: ĐẠI HỌC KHXH & NV TP.HCM – 2013
Người đọc: Mỹ Duyên
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————–
Bài 1. Sự đối lập giữa lượng giá mô tả và lượng giá Meta-tâm lý (Anna freud)
Bài 2. Những tiêu chuẩn đánh giá mức độ nghiêm trọng của một căn bệnh (Anna Freud)
Bài 3. Paul hay là lời nói của vị bác sĩ (M. Mannoni)
Bài 4. Ca của Leon (F. Dolto)
Bài 5. Ca Hysteri ở một chàng trai trẻ: Alex (F. Dolto)
Bài 6. Một vài ghi chú phân tâm về tự truyện của một ca hoang tưởng (Dementia Paranoid) (Chủ tịch Schreber) (Sigmund Freud)
Phụ lục: Cấu trúc nhân cách theo phân tâm học
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *