Tại sao bình luận viên Bolsa chỉ trích đích danh trang báo VnExpress?CHƯƠNG TRÌNH “NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI” VỚI NGUYỄN HỒNG PHÚC

TỔNG THỐNG MỸ DONALD TRUMP PHÁT BIỂU TẠI LIÊN HIỆP QUỐC, BÁO VIỆT NAM CHÊ, NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT PHẢN BÁC

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *