Tham gia nói chuyện làm báo CĐ trên chương trình “Góc Nhìn”, VTV4Phố Bolsa TV tham gia nói chuyện làm báo, nghề báo trên chương trình “Góc Nhìn”, kênh truyền hình VTV4

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *