Tìm Cha – Tập 4 | Phim Tình Cảm Tâm Lý Việt Nam Đặc Sắc Nhất 2016Tìm Cha – Tập 4 | Phim Tình Cảm Tâm Lý Việt Nam Đặc Sắc Nhất 2016

Tìm Cha | Tập 4 | Khi nghe Đình chia sẻ về mối thù năm xưa, Nhân hết sức bàng hoàng. Anh không tin vào sự thật anh đang nghe. Còn Đình, anh muốn Nhân cố gắng hiểu và đồng tình cùng anh vì đối tượng trả thù của hai anh em đang ở gần bên.

Diễn viên: Trương Minh Quốc Thái, Công Ninh, Mai Huỳnh, Phương Dung

Website: www.hplus.com.vn
www.htvonline.com.vn
Facebook Fanpages:

Google Plus:

YouTube Channels:

AppStore:
iOS –
Android –

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *