Vai trò ngôi chùa, bác sĩ tâm linh và Phật tử tại gia – TT. Thích Nhật TừPháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Tường Quang, Q12, ngày 07-02-2017

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *