Vì sao người Việt thích Bạo lực đến nỗi bắt Bác sỹ quỳ gối xin lỗi ? – Ths Trần Thị Ái LiênVì sao người Việt thích Bạo lực đến nỗi bắt Bác sỹ quỳ gối xin lỗi ? – Ths Trần Thị Ái Liên

Thạc sĩ chính sách công (University of California, Berkeley) Tran Thi Ai Lien livestream phân tích về mối liên hệ giữ bạo lực gia tăng trong xã hội Việt Nam.

Thạc sĩ Ái Liên từng có cố vấn chính sách của Viện Hàn Lâm Nhi khoa Hoa Kỳ, cô giảng dạy các bộ môn kinh tế tại UC Berkeley.

Phân tích nguyên nhân của bạo lực, cô cho rằng cách giáo dục mang tính bạo lực một cách cố ý trong gia đình, trường học tạo ra bạo lực ngày càng gia tăng.

(Nguồn FB Tran Thi Ai Lien)
AH

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *