5 chức năng quan trọng của tuyến giáp đối với sức khỏe con ngườiLà một trong những tuyến nội tiết quan trọng của cơ thể, tuyến giáp đảm đương nhiều nhiệm vụ nhằm bảo đảm sức khỏe cho con người. Vậy những chức năng quan trọng của tuyến giáp là gì?

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *