BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN NINH. VbaMedia.vN hân hạnh đăng tải.TƯ VẤN CỦA CÔNG AN. PHÁT BIỂU CỦA PGĐ BỆNH VIỆN. BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN NINH. VTV1. 18/5/2017. VbaMedia.vN hân hạnh đăng tải.

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *