Bệnh viện nội tiết miễn phí cho các gia đình chính sách | VTCVTC | Tất cả các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, đã được các y bác sĩ tại Bệnh viện nội tiết trung ương khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho người bệnh nhằm tránh bệnh đái tháo đường, đặc biệt với những người cao tuổi.
* Đăng ký VNOTV:
* Đăng ký VTCThethao:
*Đăng ký VTCTube:
* Facebook:

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *