Cách phòng và điều trị bệnh sán lợn | VTCVTC | Bệnh sán lợn là gì? Nguyên nhân và tác hại của bệnh như thế nào? Bác sĩ trong chương trình sẽ tư vấn cách phòng và điều trị hiệu quả căn bệnh này.

* Đăng ký VNOTV:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *