CHẨN ĐOÁN TRĨQUAY PHIM TRĨ
TRĨ ĐỘ 3 HÌNH VÒNG XUẤT HUYẾT
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA LIÊN TÂM
A 14 , BÀ HOM , PHƯỜNG 13 , QUẬN 6 ,
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Email: Haunguyenmd@gmail.com
Tel : 0918368115

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *