Tâm Lý Khi Điều Trị BệnhNghe Giảng Pháp Để Thay Đổi ▶ Subscribe:

Phật pháp là những điều đức Phật chứng kiến được sau khi giác ngộ, đem chỗ chứng kiến ấy nói lại để cho mọi người hiểu biết để dứt sạch mê lầm và giác ngộ như Ngài. Chính từ chỗ chứng kiến của Ngài nói ra, không phải do suy tư phỏng đoán như nhiều triết thuyết khác.

Danh sách những bài giảng hay nhất:

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *