Ung thư phổi: Đừng trị bệnh khi quá muộn | VTCVTC | Những nguyên nhân nào dễ gây ra nguy cơ ung thư phổi và những dấu hiệu, cách điều trị của căn bệnh nguy hiểm này sẽ được bác sĩ tư vấn trong chương trình.

* Đăng ký VNOTV:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *