(VTC14)_Kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng của Tổng thống Trump(VTC14) – Tổng thống Donald Trump tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý cả trong và ngoài nước Mỹ khi tuyên bố sẽ tăng một khoản ngân sách khổng lồ để thực hiện một chiến dịch củng cố lực lượng quân sự lớn nhất trong lịch sử.

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *