VTC14_Sẽ thay đổi màu sắc trang phục của nhân viên y tế(Truyền hình VTC14) – Hiện nay tại các bệnh viện, màu sắc trang phục của bác sĩ, điều dưỡng, ngay cả sinh viên thực tập đều là mà trắng. Điều này khiến người bệnh rất khó phân biệt được cán bộ y tế ở từng vị trí. Chính vì vậy, Bộ Y tế quyết định sẽ sớm thay đổi màu sắc trang phục của nhân viên y tế.

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *