Câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“KHÔNG BAO GIỜ” | Phỏng vấn Bác Hồ nói tiếng Pháp, HN 1964

Câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “KHÔNG BAO GIỜ” Phỏng vấn Bác Hồ nói tiếng Pháp,

Read more