Bệnh án: Điều trị Trĩ thành công – không cần phải phẫu thuật cắt bỏ.Điều trị Trĩ nội, trĩ ngoại thành công

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *